Regulamin

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący
może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy erynjaro.pl  prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem erynjaro.pl

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres email: erynjarogamer@gmail.com
  2. Telefon: 510 385 469
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  Urządzenie z dostępem do Internetu
  Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
  2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

 • 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
  2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru (w przypadku gier pudełkowych, konsol oraz zestawów do konsoli).
  3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
  4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
  5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
  6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich
  danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

 • 5 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
  a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  b. Za pośrednictwem PAYPAL
  2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
  3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

 • 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  2. Termin realizacji zamówienia wynosi 24 godziny po zaksięgowaniu płatności.
  3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w
  terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz terenie Unii Europejskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy
  wybrał Kupujący:
  a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 2. Sklep internetowy erynjaro.pl zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub odrzucenia zakupów z dowolnego powodu. Limity mogą dotyczyć ilości i liczby programów, które można kupić. Sklep internetowy korzysta wyłącznie z dostawy elektronicznej (klucze nie będą fizycznie dostarczane).
 • 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Sklep internetowy erynjaro.pl nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do programów cyfrowych i zrzeka się wszelkiej gwarancji w najszerszym dostępnym zakresie. Nie przyjmujemy zwrotów gier cyfrowych, ponieważ gry pochodzą od wydawcy, a otrzymując kod, stajesz się właścicielem danej gry.

 

 

 • 8 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie
  cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
  4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest
  zobowiązany do dostarczenia zdjęć tego towaru za pośrednictwem poczty email.
  5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
  6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
  7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

 • 9 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  4. Twoje prawa wynikające z niniejszej Umowy automatycznie wygasną bez powiadomienia i bez zwrotu jakichkolwiek opłat, jeśli nie spełnisz jej warunków. Możemy wypowiedzieć Umowę lub ograniczyć, zawiesić lub zakończyć korzystanie ze Sklepu Internetowego według naszego uznania bez powiadomienia w dowolnym momencie, w tym, jeśli stwierdzimy, że korzystanie z niego narusza Umowę, jest niewłaściwe lub w inny sposób pociąga za sobą oszustwo lub nadużycie.

 

Informacje

Regulamin
Polityka Prywatności
Promocje
Blog
Poradniki
Kontakt
Pomoc

Polecane:

Jak kupować gry?
Jak aktywować gry?
Kurs kupowania gier na regionach
Kurs sprzedawania gier
Jak zarabiać na sprzedaży gier?

Social Media:

Płatności: